به روز ترین بانک شماره موبایل پیش روی شماست…

این بانک دارای شماره‌های موبایل اعتباری و دائمی همراه اول کل کشور با فرمت Notepad و تکست می باشد، نوع تفکیک براساس ۳۱ استان و حدود ۵۰۰ شهرستان اعم از بزرگ و کوچک می باشد.

یاد آور می‌شویم این بانک فقط شماره موبایل می باشد و برای افرادی که قصد راه اندازی سامانه های پیامکی و شرکت های تبلیغاتی مناسب می باشد.

قیمت این بانک به ازای هر استان ۲۰۰۰ تومان می‌باشد.